Dom Charitas
Sv. Kláry
Liptovský Mikuláš

O nás

Naše zariadenie, súčasť Spišskej katolíckej charity, je malokapacitné krízové stredisko pre:

- dievčatá, vo veku 10 - 18 rokov, ktoré sa musia zotaviť mimo svojej rodiny

- matky s deťmi

Dom Charitas Sv. Kláry začal poskytovať sociálne služby od 1. 1. 2002. Dňom 11. decembrom 2001 sme ako neštátny subjekt poskytujúci sociálne služby v súlade zo Zákonom NR SR č. 195/1998 Z.z. zapísaný v registri právnických a fyzických osôb poskytujúcich sociálne služby, vedenom na Krajskom úrade v Košiciach.

Naša filozofia

Bezpečie, láska, starostlivosť
Pomáhame dievčatám, mladým ženám, ktoré v živote museli čeliť mnohým útrapám. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby u nás našli bezpečie, lásku a starostlivosť.

Profesionalita
Sme si vedomí, že rozsah a hĺbka problémov našich klientov si vyžadujú profesionálny prístup, preto kladieme dôraz na odbornosť našich pracovníkov.

Partnerská spolupráca
Sme presvedčení, že kríza rodiny, či jednotlivca je celospoločenský problém, a preto hľadáme spôsoby, ako do riešenia zapojiť čo najviac partnerov.

Prílohy k dokumentu na stiahnutie

Autor: Bc. Zuzana Brtáňová e-mail | 20. 10. 2009 | 13.52 | Prečítané: 110418

© 2008 Spišská katolícka charita
ACOM PP web design, NZW